DŹWIGI TOWAROWE

 

Specyfikacja:  O udźwigach od 900 do 12.500 kg i większych służą do przewozu towarów i towarzyszących osób. Z reguły te o większych udźwigach są przystosowane do załadunku i rozładunku za pomocą wózków widłowych. Są wyposażone w bezpośrednie napędy z dwoma lub czterema siłownikami typu EC (teleskopowe z mechaniczną synchronizacją) lub TCS (dla wąskich szybów). Jeżeli jest to konieczne, dodatkowo stosuje się podchwyty stabilizujące podłogę kabiny podczas załadunku.

 

Największe obciążenie konstrukcji dźwigu towarowo-osobowego zachodzi w momencie załadunku kabiny. Na progu pojawia się siła Fs. Podłoga, rama i prowadnice powinny być na tyle wytrzymałe, by przenieść występujące siły i momenty (Ms).

Dźwigi towarowo-osobowe muszą spełniać rygorystyczne wymagania, gdyż pracują w ciężkich warunkach. Nie dość, że przewożone towary ważą po kilka ton, to załadunek odbywa się za pomocą urządzeń załadowczych, takich jak wózki paletowe czy masywne widłowe. Konstrukcja nośna dźwigu powinna być na tyle wytrzymała, by przenieść występujące siły i momenty (Ms). Zwykle charakterystyka obejmuje takie parametry jak udźwig oraz wymiary kabiny i drzwi. Jednak, przydatność dźwigu do ciężkiej pracy określa tzw. nacisk na próg kabiny. W przypadku udźwigów równych lub większych niż 2500 kg norma zaleca przyjmowanie do obliczeń siły Fs (wyrażonej w kG) o wartości równej:

  • 60% udźwigu Q (np. załadunek wózkami paletowymi), wyrażonej w kG
Nacisk na próg kabiny w dźwigu GPL - wózki paletowe

Fs = 0,6 • Q

 

 

  • Przykład: Q=3000 kg, minimalny nacisk na próg 

Fs

  •  = 1800 kG.
  • 85% udźwigu Q (załadunek podnośnikami widłowymi)
Nacisk na próg kabiny w dźwigu GPL - wózki widłowe

Fs = 0,85 • Q

 

 

  • Przykład: Q=4000 kg, minimalny nacisk na próg 

Fs

   = 3400 kG.

 

 TML® 1600  SZPITALNY – jest hydraulicznym dźwigiem osobowym o udźwigu 1600 kg

, przystosowanym do przewozu osób (maks. 21 osób) oraz łóżek szpitalnych. Jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001, spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy Dźwigowej 2014/33/EU. Wymiary kabiny 1,4 x 2,4m oraz drzwi o szerokości 1,2 m pozwalają na swobodny przewóz łóżek z chorymi, aparaturą i personelem medycznym. Dźwig posiada funkcję jazdy uprzywilejowanej: aktualne dyspozycje są blokowane i priorytet do wezwania i dysponowania dźwigiem ma uprawniona osoba, np. pilny przejazd na blok operacyjny.

Zalety:

 • siłowniki teleskopowe typu EC/TCS produkcji GMV Sweden AB ze 100-procentową synchronizacją mającą wpływ na pracę i trwałość dźwigu (niemożliwą do osiągnięcia przez inne rozwiązania),
 • wysoka trwałość i niezawodność z powodu małej liczby części (w tym części obracających się), z których zbudowany jest dźwig,
 • niskie zapotrzebowanie na części zamienne,
 • niskie koszty eksploatacji i konserwacji,
 • prosta i ultralekka konstrukcja w porównaniu z innymi rozwiązaniami,

 

Dźwigi samochodowe – to odmiana hydraulicznych dźwigów towarowo-osobowych, przystosowanych do przewożenia samochodów. Występują w trzech standardowych wersjach, z których każda posiada Certyfikat Badania Projektu WE:

 • VL40 o udźwigu 4.000 kg i wymiarach kabiny 2,8 x 6,0 m i szer. drzwi 2,6 m
 • VL35 o udźwigu 3.500 kg i wymiarach kabiny 2,7 x 5,6 m i szer. drzwi 2,4 m
 • oraz
 • VL30 o udźwigu 3.000 kg i wymiarach kabiny 2,4 x 5,3 m i szer. drzwi 2,3 m

Dźwigi samochodowe GMV charakteryzują się następującymi wartościami nacisku na próg kabiny Fs:

 • VL40   Fs = 2400 kG
 • VL35   Fs = 2100 kG
 • VL30   Fs = 1800 kG

 

 


*) Duża przewaga nad innymi rozwiązaniami technicznymi:

Technika i Funkcjonalność

 • napęd bezpośredni wykorzystujący unikatową w świecie technologię GMV 1:1 Technology,
 • siłowniki teleskopowe typu EC/TCS produkcji GMV Sweden AB ze 100-procentową synchronizacją mającą wpływ na pracę i trwałość dźwigu (niemożliwą do osiągnięcia przez inne rozwiązania),
 • wysoka trwałość i niezawodność z powodu małej liczby części (w tym części obracających się), z których zbudowany jest dźwig,
 • niskie koszty eksploatacji i konserwacji,
 • prosta i ultralekka konstrukcja w porównaniu z innymi elektrycznymi i hydraulicznymi dźwigami samochodowymi,
 • rekordowo małe wymiary szybu dźwigu w stosunku do wymiarów kabiny,
 • minimalne podszybie równe 1,0 m,
 • wyjątkowo stabilne położenie kabiny w czasie wjeżdżania pojazdów – nieosiągalne w przypadku zawieszenia kabiny na linach (dźwigi samochodowe hydrauliczne 1:2 i elektryczne 4:1 ),
 • standardowy zakres udźwigów od 3,0 do 4,0 t i opcjonalny od 5 do 11 t,
 • możliwość zwiększenia udźwigu przy niezmiennych wymiarach kabiny,
 • drzwi centralne umożliwiające szybki i bezpieczny wjazd pojazdu.


Ekologia

 • materiałooszczędna konstrukcja urządzenia, niski całkowity ciężar (nawet o 30-60% niższy w porównaniu z innymi elektrycznymi i hydraulicznymi dźwigami samochodowymi), to niższy poziom energii potrzebny do wytworzenia i przetransportowania urządzenia,

  PORÓWNANIE CIĘŻARÓW DŹWIGÓW WYCHODZĄCYCH Z FABRYKI
  ( Z UWZGLĘDNIENIEM DŹWIGÓW SAMOCHODOWYCH Q = 3000-4000 kg )
  Hp = 10 m, 4 przystanki Porównanie ciężarów dźwigów wychodzących z fabryki
 • mała liczba części, z których zbudowany jest dźwig,
 • niskie zapotrzebowanie na części zamienne z powodu wysokiej trwałości i niezawodności,
 • lekka i materiałooszczędna konstrukcja szybu dzięki koncentracji sił (F) na dnie,
 • brak napędu z magnesami trwałymi, których produkcja jest wyjątkowo energochłonna, a utylizacja trudna i kosztowna,
 • niskie zużycie energii (jazda w dół z wykorzystaniem siły ciężkości, bez poboru energii elektrycznej przez silnik),
 • produkcja w zakładach GMV Sweden AB (Alvesta / Szwecja) z zachowaniem najwyższego poziomu ochrony środowiska naturalnego.


Bezpieczeństwo

 • ponad 60 lat doświadczeń w konstrukcji dźwigów hydraulicznych,
 • brak masywnych elementów (napędu i przeciwwagi) powyżej kabiny dźwigu,
 • brak lin, na który zawieszona jest kabina,
 • maszynownia w oddzielnym pomieszczeniu zapewniająca bezpieczny montaż i konserwację,
 • pilot zdalnego przywoływania dźwigu.