Usługi

Nasza firma posiada uprawnienia UDT w zakresie montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych, w tym:
- dźwigów osobowych, towarowych, towarowo-osobowych elektrycznych oraz hydraulicznych
- platform przyschodowych i pionowych dla osób niepełnosprawnych
- dźwigników towarowych o dowolnym napędzie

Głównym zakresem działalności naszej firmy jest konserwacja i modernizacja urządzeń dźwigowych już istniejących oraz montaż nowych urządzeń.
Wykonujemy także pomiary instalacji elektrycznej skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Rejestracja UDT Projektowanie Montaż KonserwacjaPomiary elektryczne